12 પાસ પર આવી બમ્પર ભરતી : 1600 જગ્યાઓ માટે આવી વિવિધ પોસ્ટમાં ભરતી ,ફટાફટ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

શું તમે પણ 12 પાસ છો ? અને નોકરી શોધી રહ્યા છો? તો આવી ગયો મોકો તમારા માટે, 12 પાસ પર આવી બમ્પર ભરતી કુલ 1600 જગ્યાઓ માટે આવી વિવિધ પોસ્ટમાં ભરતી જેવી કે ક્લાર્ક, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તો રાહ શાની જુઓ છો? કરો અરજી ફટાફટ.

12 પાસ પર આવી બમ્પર ભરતી

સંસ્થાનું નામ સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન
આર્ટિકલ નું નામ 12 પાસ પર આવી બમ્પર ભરતી
આર્ટિકલની કેટેગરી Latest Job, Sarkari Result
કુલ જગ્યાઓ 1600
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ
09-05-2023 થી 08-06-2023
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ (ઓનલાઈન)
10-06-2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 08-06-2023
ઓફલાઇન ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ12-06-2023
અરજી મોડ ઓનલાઈન
ઉંમર મર્યાદા 18 થી 27 વર્ષ
સત્તાવાર વેબસાઈટ ssc.nic.in

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: ગણિત વિષય સાથે 12 સાયન્સ માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલું હોવું જોઈએ.
  • લોઅર ડિવિઝનલ ક્લાર્ક અને અન્ય પોસ્ટ: માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 12 પાસ અથવા તેને સમકક્ષ કોર્ષ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ.

પગાર ધોરણ

  • ક્લાર્ક પે લેવલ -2 Rs.(19,900 – 63,200)
  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર પે લેવલ -4 Rs. (25,500 – 81,100) અને પે લેવલ -5 (Rs.29,200 – 92,300).
  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર Grade ‘A’: પે લેવલ-4 (Rs. 25,500 – 81,100).

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માટે અગત્યની તારીખો

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ09/05/2023 થી 08/06/2023
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ (ઓનલાઈન)10/06/2023
ઓફલાઇન ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ12/06/2023
પરીક્ષાની તારીખઓગસ્ટ 2023

આ પણ વાંચો :–

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

સત્તાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ અહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો અહી ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો

FAQs

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માં કુલ કેટલી જગ્યાઓ છે?

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માં કુલ 1600 જગ્યાઓ છે

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ ssc.nic.in

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ કઈ છે?

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ 09-05-2023 થી 08-06-2023 છે.

4 thoughts on “12 પાસ પર આવી બમ્પર ભરતી : 1600 જગ્યાઓ માટે આવી વિવિધ પોસ્ટમાં ભરતી ,ફટાફટ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો