EWS Certificate 2023 : EWS પ્રમાણપત્ર 2023 ફ્રીમાં બનાવો, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી

EWS Certificate 2023 : જો તમે સામાન્ય કેટેગરીના છો અને સરકારી નોકરીઓ અને અભ્યાસમાં 10% રિઝર્વેશનનો લાભ લેવા માંગો છો તો તમારે EWS પ્રમાણપત્રની જરૂર પડશે. ખરેખર તે એ વાતનો પુરાવો હશે કે તમે ખરેખર આર્થિક રીતે નબળો વિભાગ (EWS) માં આવો છો, તો તમને સરકારી નોકરી અને અભ્યાસમાં 10% રિઝર્વેશનનો લાભ મળશે.

EWS Certificate 2023 Highlights

લાભાર્થી જનરલ કેટેગરીનાં ઉમેદવારો
આર્ટિકલ નું નામ EWS Certificate 2023
EWS નું ફૂલ ફોર્મ Economically Weaker Section
આર્ટિકલ ની કેટેગરી Sarkari Result
અરજી મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટ www.digitalgujarat.gov.in

EWS પ્રમાણપત્ર શું છે?


આ આર્ટિકલ માં આપણે જોઈશું કે EWS પ્રમાણપત્ર શું છે? જો તમે આર્થિક રીતે નબળા વિભાગમા આવો છો અને જો તમે સામાન્ય કેટેગરીના છો અને સરકારી નોકરીઓ અને અભ્યાસમાં 10% રિઝર્વેશન નો લાભ લેવા માંગો છો, તો તમારે EWS સર્ટીફીકેટની જરૂર પડશે, જો તમે પણ ગરીબ પરિવારના છો, અથવા તમારી આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ નબળી છે, તો તમે EWS પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકો છો, સરકારે તમામ અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, આના દ્વારા તમે EWS પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકશો. તમે ઘરે બેસીને તમારા મોબાઈલથી EWS પ્રમાણપત્ર માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

EWS પૂરું નામ ગુજરાતીમાં

EWS પૂરું નામ આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો છે, EWS પ્રમાણપત્રની મદદથી, સમાન વર્ગના તમામ લોકોને સરકારી નોકરીમા અનામત અને અરજી ફીમાં મુક્તિ મળે છે જેઓ આર્થિક રીતે નબળા અને પછાત છે.

EWS Certificate 2023 કોણ અરજી કરી શકે?

EWS સર્ટિફિકેટ જનરલ જનરલ કેટેગરીના લોકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણડોક્યુમેન્ટ છે, તમને જણાવી દઈએ કે EWS સર્ટિફિકેટની શરૂઆત સમાન કેટેગરીના નાગરિકોને અનામત આપવા માટે કરવામાં આવી છે. ઘણા એવા લોકો છે, જેઓ આર્થિક રીતે નબળા છે, અને તે જ વર્ગના લોકો લાંબા સમયથી આર્થિક રીતે દબાયેલા હતા.તે લોકોને મદદ પૂરી પાડવાને કારણે, ભારત સરકાર EWS આરક્ષણ સિસ્ટમ લાગુ કરી રહી છે.

જો તમે આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ નથી, તો તમે EWS પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકો છો, કારણ કે EWS પ્રમાણપત્ર બનાવવા માટે, તમે ભારત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત EWS જનરલ કેટેગરીમાં આવશો. અમુક ટકાનું આરક્ષણ આપવામાં આવે છે. કોઈપણ પરીક્ષામાં અથવા કોઈપણ યોજના હેઠળ અરજી કરતી વખતે ભારત સરકાર દ્વારા.

EWS પ્રમાણપત્રનાં લાભ

 • સામાન્ય વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે EWS પ્રમાણપત્ર એ એક વરદાનરૂપ છે.
 • સામાન્યવર્ગમાં આવતા લોકોએ પણ અનામત મળશે.
 • EWSની મદદથી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોને હવે સરકારી નોકરીઓમાં 10% અનામત મળે છે.
 • એટલે કે હવે તેમને સરકારી નોકરી મેળવવામાં સરળતા રહેશે.
 • આ સાથે તેમને શિક્ષણમાં 10% અનામત આપવામાં આવશે, જેથી તેમને તેમના અભ્યાસમાં રાહત મળશે.

EWS પ્રમાણપત્રની માન્યતા કેટલો સમય ચાલે છે?


ગુજરાત સરકાર હેઠળના EWS અનામતના લાભ માટેનું “આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટેનું પાત્રતા પ્રમાણપત્ર” ઇસ્યુ(Issue) થયા તારીખથી ત્રણ વર્ષ સુધી માન્ય ગણવાનું રહેશે. આ જોગવાઇનો અમલ આ ઠરાવની તારીખથી કરવાનો રહેશે એટલે કે હવે પછી ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાણપત્રને ઇસ્યુ થયા તારીખથી ત્રણ વર્ષ સુધી માન્ય ગણવાનું રહેશે.

આ પ્રમાણપત્ર ઇસ્યુ થયા તારીખથી ત્રણ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન અરજદારના કુટુંબની આવકમાં ફેરફાર થાય તો અરજદારે તે અંગે પ્રમાણપત્ર ઇસ્યુ કરનાર સક્ષમ સત્તાધિકારી સમક્ષ તેની સ્વૈચ્છિક કબુલાત કરવાની રહેશે. જો અરજદાર આવી જાહેરાત નહીં કરીને વિગતો છુપાવશે તો તે/તેણી કાયદેસરની કાર્યવાહીને પાત્ર બનશે અને તેના અનામતના લાભ રદ થશે.

EWS પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી

 • ૧. અરજદારના શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર/બોનાફાઈડ સર્ટી તથા જરૂરી હોય ત્યાં પિતા,દાદા,કાકા, ફોઇ પૈકી કોઇ એકનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર
 • ર. રહેઠાણના પુરાવા તરીકે રેશનકાર્ડ, આધારકાર્ડ, લાઇટબીલ, મ્યુનિસિપલ ટેક્ષ બીલ, પંચાયત મિલકત વેરો, ચુંટણી ઓળખકાર્ડ, પાનકાર્ડ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ અથવા રહેણાંક સાબિત કરતા અન્ય પુરાવા જેમા અરજદારના હાલના સરનામાનો ઉલ્લેખ હોય તે ગમે તે એક.
 • 3 અન્ય રાજયમાંથી સ્થળાંતરીત થયેલા કિસ્સામાં તા.૧/૪/૧૯૭૮ પહેલાના ગુજરાત રાજયમાં કાયમી વસવાટ હોવા અંગેના સરકારી રેકર્ડ આધારિત પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
 • ૪.અરજદાર પુખ્તવયના હોય તો તેમનુ સ્વયંનુ નિયત નમૂનાનું સોગંદનામું. અરજદાર સગીર હોય તો તેના પિતાનું અને પિતા ન હોય તો માતાનુ તથા જો માતા-પિતા
 • ૫. બન્ને ન હોય તો વાલીનું નિયત નમૂનાનું સોગંદનામું. અરજદારના કુટુંબના તમામ સભ્યોની વાર્ષિક આવકના પુરાવા (૧) તમામ નોકરીયાતોના કિસ્સામાં તેમના કચેરીના વડાનુ આવક અંગેનુ તથા હોદ્દો તેમજ વર્ગ દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર (૨) ધંધા/ વ્યવસાયના કિસ્સામાં ગણતરીમાં લેવાયે આગળના વર્ષના ઈન્કમટેક્ષ રીટર્નની નકલ અરજદાર સ્વયં ખેતીની જમીન ધારણ કરતા હોય તો ૭/૧૨ ના ઉતારાની નકલ અને કુટુંબના અન્ય સભ્યો ખેતીની જમીન ધારણ કરતા હોય તો તે રજૂ કરવી તથા ખેતીની આવક દર્શાવતા આધાર રજૂ કરવા. આવક અંગેના અન્ય સ્ત્રોતોની વિગતો હોય તો રજૂ કરવી
 • ૬. ઉપર્યુક્ત સિવાય અન્ય સ્ત્રોતમાંથી થતી આવક હોય તો તે અંગેના આધારો અલગથી રજૂ કરવા.
 • ૬.૧ સક્ષમ અધિકારીઓ/અપીલ અધિકારીઓ જરૂરી જણાય તેવા વધારાના કે અન્ય આધારો પણ માંગી શકશે.

EWS પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • સૌ પ્રથમ www.digitalgujarat.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કરો
 • ત્યારબાદ “Login” બટન પર ક્લિક કરો.
 • જો તમે વર્તમાન વપરાશકર્તા છો, તો લોગિન ટેબમાં તમારું વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ દાખલ કરો. પછી, Captcha Code એન્ટર કરો અને ભાષા પસંદ કરો.
 • તમારો આધાર નંબર દાખલ કરો અને “Continue” બટન પર ક્લિક કરો.
 • એપ્લીકેસન નંબર જનરેટ કરવા માટે તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરો.
 • જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • પછી, તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક સંદેશ મળશે.
 • ત્યારબાદ અરજદાર EWS પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે સંબંધિત કચેરીઓની મુલાકાત લઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ઓફિસિઅલ વેબસાઈટwww.digitalgujarat.gov.in
whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો અહી ક્લિક કરો

1 thought on “EWS Certificate 2023 : EWS પ્રમાણપત્ર 2023 ફ્રીમાં બનાવો, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો