ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 : Gujarat Deeploma Admiission 2023 માટે અરજી ફોર્મ , મેરિટ લિસ્ટ, સીટ એલોટમેન્ટ, તમામ માહિતી

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 : Gujarat Deeploma Admiission 2023 વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ડિપ્લોમા ઈજનેરી અભ્યાસક્રમની પ્રવેશ પ્રક્રિયા અગાઉની જેમ સંપૂર્ણ ઓનલાઈન કરવાનું સરકારશ્રી દ્વારા ઠરાવવામાં આવેલ છે. ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયાની માહિતી, તે અંગેના ક્રમિક પગલાં, તથા ઉમેદવારો અને વાલીઓના પ્રવેશ પ્રક્રિયાને લગતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયુક્ત નોડલ સંસ્થાના અધિકારીઓ તેમજ પ્રવેશ સમિતિના અધિકારીઓ દ્વારા ચર્ચા સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

Table of Contents

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 (Gujarat Deeploma Admiission 2023 )

સંસ્થાનું નામ Admission Committee for Professional Diploma Courses
આર્ટિકલ નું નામ ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 (Gujarat Deeploma Admiission 2023 )
આર્ટિકલ ની કેટેગરી Sarkari Result
અરજી મોડ ઓનલાઈન
એડમિશન પ્રક્રિયામેરિટ
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://acpdc.gujarat.gov.in/

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 માટે ઉમેદવારો અને વાલીઓને જાણવા જોગ


ડિપ્લોમા પ્રવેશ માટે રજીસ્ટ્રેશન ની પ્રકિયા હાલમાં ચાલુ છે. ધોરણ ૧૦ નું પરિણામ તા. ૨૫/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર થયેલ હોઈ ઓરિજીનલ માર્કશીટ ન આવે ત્યાં સુધી જે ઉમેદવારોને ડિપ્લોમા પ્રવેશ ૨૦૨૩-૨૪ નું ફોર્મ Online ભરવાનું હોય તેઓએ Internet થી Download થયેલ માર્કશીટની પ્રિન્ટ કાઢી શાળાના આચાર્યશ્રી ના સહી સિક્કા કરાવીને તેને સ્કેન કરાવીને અપલોડ કરવાની રહેશે.

રજીસ્ટર કરવા અથવા પ્રોફાઇલ બનાવવા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

 • સરળ રજીસ્ટ્રેશન માટે તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો
 • પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ (૧૦૦ kb અથવા ઓછું) (.jpeg ફોર્મેટ)
 • જન્મ તારીખ પુરાવો/ શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર / આધાર કાર્ડ (૨૦૦ kb અથવાઓછું) (.pdf ફોર્મેટ)
 • SSC માર્કશીટની સ્કેન કોપી /ઇન્ટરનેટ કોપી (૨૦૦ kb અથવા ઓછું) (.pdf ફોર્મેટ)
 • નોંધ: ૧ થી વધુ પ્રયત્નો માટે,બધા જ પ્રયત્નો માટેની માર્કશીટ્સ એક જ pdf માં હોવી આવશ્યક છે.

Gujarat Deeploma Admiission 2023 માટે અગત્યની સૂચના

સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમ્યાનપ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ઓટીપી ઉમેદવારોના મોબાઇલ નંબર અને ઈમેલ આઇડી પર મોકલવામાં આવતા હોઈ તેઓએ રજિસ્ટ્રેશન દરમ્યાન યુઝર આઇડી બનાવતી વખતે પોતાના મોબાઇલ નંબર અને ઈમેલનો ઉપયોગ કરવો અને તે મોબાઇલ અને ઈમેલ આઇડીને સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમ્યાન એક્ટિવ રાખવા.

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 માટે મહત્વની તારીખો

પ્રવેશ પ્રક્રિયા તારીખ
ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન16 મે થી 14 જૂન, 2023
પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટની જાહેરાત જૂન 26, 2023
મોક રાઉન્ડ સીટ એલોટમેન્ટ માટે ચોઇસ ફિલિંગજૂન 21 થી 25 જૂન, 2023
મોક રાઉન્ડ સીટ એલોટમેન્ટ પરિણામજૂન 28, 2023
અંતિમ મેરિટ લિસ્ટની જાહેરાત જૂન 30, 2023
વાસ્તવિક પ્રવેશ રાઉન્ડ-1 ની ફાળવણી યાદીની જાહેરાત 6 જુલાઈ, 2023
ફાળવેલ પ્રવેશ માટે બેંકમાં ટ્યુશન ફીની ઑનલાઇન ચુકવણીજુલાઈ 6 થી 10, 2023
પ્રવેશ રાઉન્ડ-1 પછી ખાલી જગ્યાનું લીસ્ટજુલાઈ 13, 2023
પ્રવેશ રાઉન્ડ-2 ની ફાળવણી યાદીની જાહેરાત 20 જુલાઈ, 2023
ઓનલાઈન પ્રવેશ રદજુલાઈ 20 થી 24, 2023
વાસ્તવિક પ્રવેશ રાઉન્ડ 2 પછી ખાલી જગ્યાનું લીસ્ટજુલાઈ 27, 2023

ગુજરાત ડિપ્લોમા મેરિટ લિસ્ટ 2023


ACPDC અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ગુજરાત ડિપ્લોમા પ્રવેશની મેરિટ યાદી જાહેર કરશે. એડમિશન કમિટી પહેલા પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને મોક એલોટમેન્ટ માટે પ્રોવિઝનલ મેરિટના આધારે કોલેજોની પસંદગી ભરવાની છૂટ આપવામાં આવશે. મોક એલોટમેન્ટના આધારે, ઉમેદવારો તેમની પસંદગીની પસંદગી ચોક્કસ સમયગાળા સુધી બદલી શકે છે. ત્યારપછી એડમિશન કમિટી ફાઈનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરશે. જે ઉમેદવારોના નામ મેરિટ લિસ્ટમાં હશે તેઓ જ રાઉન્ડ માટે પસંદગી ભરવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે પાત્ર હશે.

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન ચોઈસ ફિલિંગ 2023


ઉમેદવારો કે જેમના નામ અંતિમ મેરિટ યાદીમાં હશે તેઓ વાસ્તવિક ફાળવણી રાઉન્ડ માટે ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન ચોઈસ ફિલિંગ 2023 માટે પાત્રતા ધરાવશે . વાસ્તવિક પસંદગી ભરવાની પ્રક્રિયા બે રાઉન્ડમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. વાસ્તવિક સીટ એલોટમેન્ટ માટે ચોઈસ ફિલિંગની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન યોજવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ મોક ચોઈસ ફિલિંગ દરમિયાન તેમની લૉક કરેલી પસંદગીઓમાં ફેરફાર કરવો પડશે અને નવી પસંદગીઓ ઉમેરી શકશે. ઉમેદવારોને સીટ એલોટમેન્ટની શક્યતા વધારવા માટે શક્ય તેટલી વધુ પસંદગીઓ પસંદ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગાઈડ

 • ઓફિસિઅલ વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • “રજીસ્ટ્રેશન ટુ ડિપ્લોમા કોર્સ” પર ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારને રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. અરજી કરવા માટે કોર્સ પસંદ કરો:
 • એસએસસી પછી પ્રથમ વર્ષનો ડિપ્લોમા
 • TEB પછી પ્રથમ વર્ષનો ડિપ્લોમા
 • ITI પછી પ્રથમ વર્ષનો ડિપ્લોમા
 • સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ કેપ્ચા કોડ એન્ટર કરો.
 • “નવી નોંધણી” પર ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારોને નોંધણી ફોર્મ લિંક પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે, જ્યાં તેઓએ નીચેની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે-
 • વ્યક્તિગત વિગતો – અહીં, ઉમેદવારોએ તેમનું નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, માતાપિતાનું નામ, કોર્સ લાગુ, આધાર વિગતો વગેરે દાખલ કરવાની રહેશે.
 • સંપર્ક વિગતો – અહીં, ઉમેદવારોએ શહેર, રાજ્ય, પિન કોડ, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી સહિતનું તેમનું સરનામું દાખલ કરવું પડશે.
 • પુસ્તિકાની વિગતો– અહીં, ઉમેદવારોએ ICICI બેંક શાખામાંથી ખરીદેલ પુસ્તિકાનો પિન સીરીયલ નંબર અને 14-અંકનો PIN નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે.
 • પાસવર્ડ પસંદ કરો – ઉમેદવાર દ્વારા તમામ વિગતો દાખલ કર્યા પછી, તેણે એકાઉન્ટ બનાવવા માટે પાસવર્ડ પસંદ કરવો પડશે અને તેની પુષ્ટિ કરવી પડશે.
 • આ પછી, ઉમેદવારોએ સિક્યુરીટી પ્રશ્ન પસંદ કરવો પડશે અને તેનો જવાબ સેટ કરવો પડશે.
 • છેલ્લે નોંધણી વિગતો સબમિટ કરવી પડશે.
 • સફળ નોંધણી પછી, વન ટાઈમ પાસવર્ડ (OTP) ઉમેદવારના નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે.
 • લૉગિન આઈડી જનરેટ કરવા માટે ઉમેદવારોએ OTP દાખલ કરવો પડશે.
 • એકવાર, લોગિન આઈડી બની જાય, ઉમેદવારોએ નીચેની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે
 • આરક્ષણ વિગતો – ઉમેદવારોએ તેમની શ્રેણી, પેટા-શ્રેણી, શ્રેણી પ્રમાણપત્ર નંબર, TFW યોજના (જો લાગુ હોય તો), કુટુંબની આવકની વિગતો, શાળાનું સરનામું જેમાંથી લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કરી છે, બોર્ડ દાખલ કરવું પડશે.
 • ક્વોલિફાઈંગ પરીક્ષાની વિગતો– આ પછી, ઉમેદવારોએ પાસ થતા મહિના અને વર્ષ સાથે ક્વોલિફાઈંગ પરીક્ષાનો રોલ નંબર/સીટ નંબર દાખલ કરવો પડશે.
 • સુરક્ષા કોડ દાખલ કરો– અંતે ઉમેદવારોએ ગુણની ટકાવારી, શાળા અનુક્રમણિકા નંબર, વિષય મુજબના ગુણ અને લાયકાત પરીક્ષામાં મેળવેલા કુલ ગુણ દાખલ કરવાના રહેશે.
 • અરજી ફીની ચુકવણી: ઉમેદવારોએ હવે રૂ.ની અરજી ફી ચૂકવવી જોઈએ. 200 ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા. ઉમેદવારો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવી શકે છે. ટેકનિકલ શિક્ષણ કમિશનરેટ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ડીડી સ્વીકારવામાં આવે તે જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો અહી ક્લિક કરો

FAQs

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનની તારીખ કઈ છે?

16 મે થી 14 જૂન, 2023

શું આ વખતેપહલાની જેમ કોઈ પીન વિતરણ થશે?

ઉમેદવારે PIN ને બદલે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા ના ભાગ રુપ Credit card/ Net Banking/ UPI interfaces દ્વારા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવી જરૂરી છે.

હું ક્યારે કહી શકું કે મારું નોંધણી પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે?

પ્રોફાઇલ બનાવ્યા પછી અને બધી આવશ્યક વિગતો દાખલ કર્યા પછી, તમારે બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા પડશે. છેલ્લે તમારે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફી ચૂકવવી પડશે તે પછી જ તમારું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ ગણાશે.

રજીસ્ટ્રેશન ફી કેટલી છે?

આ વર્ષે એક રજીસ્ટ્રેશન માટેની ફી ૨૫૦/- રૂપિયા છે.

જો ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ થાય તો હું ચોક્કસપણે પ્રવેશ મેળવી શકું?

જો તમે:ચોક્કસ સમયમર્યાદાની અંતર્ગત અન્ય તમામ આવશ્યક પ્રક્રિયાઓનું પણ પાલન કરશો.તમને મેરીટ નંબર એલોટ કરવામાં આવેલ હોય. જો તમારા મેરીટ પ્રમાણે તમારી પસંદગીની બેઠક એડમિશન માટે ઉપલબ્ધ હશે. તો જ તમને એડમિશન મળશે.

જો મારી પાસે એક કરતા વધુ માર્કશીટ હોય તો શું હું અલગ અલગ માર્કશીટ અપલોડ કરી શકું છું?

નહીં. તમારે બધી માર્કશીટ્સ ફરજીયાત એક જ pdf માં અપલોડ કરવી પડશે.

શું હું બધા દસ્તાવેજો નું jpeg ફોર્મેટ અપલોડ કરી શકું છું?

ના, તમારે ફક્ત ફોટોગ્રાફ સિવાય તમામ દસ્તાવેજોને pdf ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવા પડશે.

6 thoughts on “ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2023 : Gujarat Deeploma Admiission 2023 માટે અરજી ફોર્મ , મેરિટ લિસ્ટ, સીટ એલોટમેન્ટ, તમામ માહિતી”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો