પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 : ikhedut portal, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 | પાવર ટીલર સબસીડી યોજના, ગુજરાત રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને સરકાર દ્વારા પાવર ટીલર યોજનામાં સબસીડી આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય નાં ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય નો લાભ કેવી રીતે લેવો, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી જેવી તમામ વિગતોની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું.

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 @ikhedut portalHighlights

યોજનાનું નામબાગાયતી યોજનાઓ
પોસ્ટનું નામપાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023
પોસ્ટની કેટેગરીYojanaSarkari Result
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
યોજનાનો હેતુખેતીને લગતી યોજનાઓને વેગ આપવો
વિભાગનું નામકૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત
અરજી કરવાનો પ્રકારઓનલાઇન
સત્તાવાર પોર્ટલikhedut.gujarat.gov.in
ઓનલાઇ અરજી શરુ થવાની તારીખ22/04/2023
ઓનલાઇ અરજી કરવા માટે છેલ્લી તારીખ31/05/2023

પાવર ટીલર સબસીડી યોજનામા કેટલી સબસીડી મળશે?

 • અનુ. જન જાતિનાલાભાર્થીને ખર્ચનાં ૫૦ ટકા સુધી સહાય, મહત્તમ રૂ. ૦.૬૦ લાખ/એકમ • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે
 • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૪૦ ટકા મુજબ રૂ. ૦.૪૫ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે
 • અનુ. જન જાતિનાલાભાર્થીને ખર્ચનાં ૫૦ ટકા સુધી સહાય, મહત્તમ રૂ. ૦.૬૦ લાખ/એકમ • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે
 • અનુ.જાતિના લાભાર્થીને ખર્ચનાં ૫૦ ટકા સુધી સહાય, મહત્તમ રૂ. ૦.૬૦ લાખ/એકમ • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે
 • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૪૦ ટકા મુજબ રૂ. ૦.૪૫ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે
 • અનુ.જાતિના લાભાર્થીને ખર્ચનાં ૫૦ ટકા સુધી સહાય, મહત્તમ રૂ. ૦.૬૦ લાખ/એકમ • પૂર્વ મંજુરીનો સમયગાળો ૬૦ દિવસનો રાખવાનો રહેશે.

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 ખેડૂતોએ i-khedut portal પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચેના Step by Step માં આપેલ છે.

 • સૌ પ્રથમ મોબાઈલ / કમ્પ્યુટરના Chrome બ્રાઉઝર “ikhedut Portal ” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ikhedut.gujarat.gov.in/ ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ પર ક્લિક કરી ઓપન કરો.
 • ત્યાર બાદ “બાગાયતી યોજનાઓ” પર ક્લિક કરવું.
 • ત્યારબાદ ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” જમણી બાજુ પર લખેલ – વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો પર ક્લિક કરો.
 • પછી વિવિધ બાગાયતી યોજનાઓનું  લિસ્ટ જોવા મળશે.
 • જેમાં અનુક્રમ નં 51 “પાવર ટીલર (૮ BHP થી વધુ) (૮ BHP થી વધુ) “અરજી કરો” લખેલ આવે તેના પર ક્લિક કરો.
 • પછી તમને પૂછવામાં આવશે તમે ખેડૂત નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) ધરાવતા હો કે ના ધરાવતા હો, તો પણ અરજી કરી શકો છો.
 • જો તમે ખેડૂત નોંધણી ધરાવો છો તેમાં હા કહેશો તો આધાર નંબર અને મોબાઈલ નંબર રજુ કરવાનો રહેશે તો તમારાં મોબાઈલ ઉપર એક OTP આવશે. તે OTP નાખ્યા બાદ અરજીમાં ખેડુતની વિગતો આપો આપ ઓનલાઈન આવી જશે.
 • “નવી અરજી કરો” બટન ઉપર ક્લીક કરી નવી અરજી કરો.
 • અરજીમાં સુધારા વધારા માટે “અરજી અપડેટ કરો” બટન ઉપર ક્લીક કરો. અરજી અપડેટ/કન્ફર્મ કરવા અરજી નંબર સાથે જમીન ખાતાનો ખાતા નંબર અથવા રેશન કાર્ડ નંબર જે તે અરજી કરતી વખત આપેલ હશે તે આપવાનો રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તેને કન્ફર્મ કરો.અરજી કન્ફર્મ થઇ ગયા બાદ અરજી અપડેટ થશે નહી
 • અરજી કન્ફર્મ થયા પછીજ અરજીની પ્રિન્ટ લઇ શકાશે.
 • જો બેન્કનું નામ લીસ્ટમાં ન મળે તો નજીકની બાગાયતી કચેરીનો સંપર્ક કરવો.
 • અરજી સેવ કરતા જો અરજી નંબર જનરેટ ન થાય તો સુચનાઓની ઉપરની લાઇનમાં મેસેજ વાંચો.
 • જે વિગતો આગળ લાલ * છે તે ફરજીયાત છે.
 • અરજી નો પ્રિન્ટ આઉટ લેવું કરજીયાત છે. ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઇ તેમાં સહી/અંગુઠાનું નિશાન કરી જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ/કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે. અથવા આઇ ખેડુત પોર્ટલ પર ખેડુત ઓનલાઇન અરજી કર્યાબાદ તેની પ્રિંટ લઇ સહિ/અંગુઠાનું નિશાન કરી તેને સ્કેન કરીને પોર્ટલ પર “અરજી પ્રિન્ટની સહી કરેલ નકલ અપલોડ” મેનુમાં કલીક કરીને અપલોડ કરી શકાશે.
 • જયા લાગુ પડતુ હોય ત્યાં “અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ” મેનુમાં જાતિના દાખલાની સ્કેન કરેલ નક્લ પણ અપલોડ કરવાની સુવિધા ચાલુ કરેલ છે.
 • જેથી ખેડુતે કચેરીમાં રુબરુ અરજી પહોચાડવાની જરુરીયાત રહેતી નથી.
 • સ્કેન કરેલ નક્લ PDF ફોરમેટમાં અપલોડ કરવી તેની સાઇઝ ૨૦૦ k.b થી વધવી જોઇએ.

આ પણ વાંચો :-

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્‍ટની જરૂર પડશે?

i-khedut portal પર ચાલતીઅર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ બનાવવા સબસીડીનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની કરવાની હોવાથી. નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ અરજદારે પોતાની પાસે રાખવા.

 1. જાતિનો દાખલો (ફક્ત અનુસુચિત જાતિ / અનુસુચિત જનજાતિ માટે)
 2. સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું દિવ્યાંગ અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ફક્ત દિવ્યાંગો માટે)
 3. જમીનની વિગત 7/12 તથા 8-A ની નકલ
 4. આધારકાર્ડ ની નકલ
 5. બેન્ક પાસબુકની નકલ
 6. કેન્સલ ચેક
 7. વન અધિકાર પત્ર ધરાવતા હોય તો તેની નકલ (લાગુ પડતું હોય તો)

રૂરી લિંક :

ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી મેળવવાઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપ જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 માટે છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

ઓનલાઇ અરજી કરવા માટે છેલ્લી તારીખ 31/05/2023 છે.

પાવર ટીલર સબસીડી યોજના 2023 માટે સત્તાવાર પોર્ટલ કયું છે?

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો