આવતીકાલે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ જાહેર થશે : વાંચો ઓફીસિયલ નોટિફિકેશન

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક દ્વારા વિજ્ઞાન પ્રવાહ રિઝલ્ટ તારીખ 2/5/23 (આવતીકાલે) સવારે 9: કલાકે આવશે તેની ઓફીસિયલ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવી છે. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ આવતીકાલે સવારે 9:00 કલાકે ઓફિકિઅલ વેબસાઈટ gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. ઘણા સમય થી રીઝલ્ટ ની રાહ જોવાતી હતી.

GSEB Std 12th Science Result 2023 |ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ

પોસ્ટનું નામધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ
બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
પરિણામનું નામstd 12th Science Result
પરિણામની તારીખ 2/5/23 સવારે 9: કલાકે
વેબસાઈટgseb.org

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક દ્વારા વિજ્ઞાન પ્રવાહ રિઝલ્ટ અંગે સતાવાર નોતીફીકેસન બહાર પાડવામાં આવી છે. જેની લિંક નીચે મુકવામાં આવેલ છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાળી દ્વારા લાંબા સમયથી રીઝલ્ટ ની વાર જોવાતી હતી.હવે teમની આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે.

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ કેવી રીતે ચેક કરવું?

  • સૌ પ્રથમ સતાવાર વેબસાઈટ gseb.org ઓપન કરો.
  • ત્યારબાદ Result Tab પર ક્લિક કરો.
  • ત્યારબાદ latest result પર ક્લિક કરો.
  • ત્યારબાદ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ રીઝલ્ટ પર ક્લિક કરો
  • seat Number નાખો.
  • result display થઇ જશે.

મહત્વની લિંક્સ:-

ઓફિસિઅલ નોટિફિકેશન અહીં ક્લિક કરો
GSEB બોર્ડની વેબસાઈટઅહીં ક્લિક કરો
WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

2 thoughts on “આવતીકાલે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રીઝલ્ટ જાહેર થશે : વાંચો ઓફીસિયલ નોટિફિકેશન”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો