શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-૨૦૨૩ પ્રાથમિક પરીક્ષા જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ ની વિગત

રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-૨૦૨૩ પ્રાથમિક પરીક્ષા જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ ની વિગત જાહેર કરવામાં આવી છે. વિગતમાં જીલ્લાનું નામ, જીલ્લા કંટ્રોલ રૂમ નંબર, જીલ્લા કંટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઈન કર્મચારીનું નામ વગેરે વિગતો જાહેર કરવામાં આવી. જે ખુબ અગત્યની માહિતી છે.

જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ ની વિગત

મંડળનું નામગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર
આર્ટિકલનું નામશિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-૨૦૨૩ પ્રાથમિક પરીક્ષા જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ ની વિગત
આર્ટિકલની કેટેગરી  Sarkari Result
પરિક્ષા તારીખ૦6/૦8/2023 (રવિવાર) ના રોજ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો ઇ-મેલ[email protected]
ઓફિસિઅલ વેબસાઈટhttp://ojas.gujarat.gov.in

શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-૨૦૨૩ પ્રાથમિક પરીક્ષા જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ ની વિગત

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

કંટ્રોલરૂમની તમામ વિગત અહી ક્લિક કરો
resultak.com હોમ પેજઅહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવાઅહી ક્લિક કરો
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો